สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

เรื่อง ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

โครงร่างองค์การ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรการตลาด

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรธุรกิจอาหาร

หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรการตลาด

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรธุรกิจอาหาร

หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรการตลาด

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรธุรกิจอาหาร

หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111567

วันนี้ :

774

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19123

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552