สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Mini FBM 2018

เผยแพร่เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ชม : 274 คน

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมการจัดการธุรกิจอาหาร Mini Food Business Managementรุ่นที่ 2 “สร้างโอกาส ตลาดผู้สูงวัย ด้วยธุรกิจอาหาร” ระหว่าง วันที่ 16 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2561 โดยโครงการ Mini FBM เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภควัยเกษียณ และยังเป็นการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหาร ต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เนื้อหาการอบรมครอบคลุมในเรื่องโภชนาการและมาตรฐานอาหาร การตลาดธุรกิจอาหาร นวัตกรรมอาหาร การบัญชี การพัฒนาตัวแบบธุรกิจอาหาร พร้อมรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจอาหารรูปแบบต่างๆ ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดย่อม ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารสุขภาพและอาหารสร้างอาชีพ การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริและโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และการพัฒนานวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่ ปภาภรณ์/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552