สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

บุคลากร

อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ

อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง  ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์อัครพร  บุนนาค

อาจารย์อัครพร บุนนาค

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์มนต์ธิณีร์  วิเศษศักดิ์

อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์อรอุมา  นาทสีทา

อาจารย์อรอุมา นาทสีทา

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ธเนศ แม้นอินทร์

อาจารย์ธเนศ แม้นอินทร์

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์สัจจาวุฒิ  รอดสำราญ

อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสำราญ

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์จิระศักดิ์  อัจฉริยยศ

อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์อัญชพร มณีนพ

อาจารย์อัญชพร มณีนพ

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ตฤษณา  โสรัจจ์

อาจารย์ตฤษณา โสรัจจ์

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช

อาจารย์พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์

อาจารย์วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

นางสุพิศตรา แย้มอุบล

นางสุพิศตรา แย้มอุบล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552