สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้ชม : 115 คนเมื่อวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ "CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2" ออกค่ายอาสา "CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2" ณ โรงเรียนวัดหัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะกับการเรียน อาทิ เปลี่ยนหลอดไป ทาสีอาคารและห้องน้ำ สำรวจและตรวจเช็คจุดที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม ติดตั้งฝ้าเพดาน อุดรอยรั่วหลังคา การเชื่อมประตูฟุตบอล ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและมอบหนังสือสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน สำหรับโครงการ 'CDTI Volunteer Camp" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาปฏิบัติจริงตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”


ปภาภรณ์/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552