สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ไอศกรีมซอร์เบต์มะม่วงเสริมมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก

เผยแพร่เมื่อ : 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้ชม : 121 คน

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          มิวซิเลจเป็นสารให้ความคงตัวเช่นเดียวกับกัมซึ่งได้มาจากเมือกของเมล็ดแมงลัก โดยคุณสมบัติของเมล็ดแมงลักนิยมมากในกลุ่มของคนรักสุขภาพ ซึ่งช่วยในเรื่องควบคุมน้ำหนัก ระบบการขับถ่ายและขับคอเลสเตอรอลไม่ดีออกจากร่างกาย นอกจากนี้มิวซิเลจยังสามารถนำมาใช้เป็นสารให้ความข้นหนืด สารให้ความคงตัว สารทำให้เกิดเจล อิมัลชัน ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสารสังเคราะห์ หรือสารกึ่งสังเคราะห์และมีราคาถูกกว่าสารจำพวกกัม ปัจจุบันมิวซิเลจได้นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา เนื่องจากเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค โดยทางทีมวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการนำมิวซิเลจมาใช้เป็นสารให้ความคงตัวในไอศกรีมซอร์เบต์มัลมะม่วง
        ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สูตรไอศกรีมซอร์เบต์มะม่วงมาตรฐาน สูตรที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัส ด้านการละลายในปาก และด้านรสชาติมากที่สุด จึงนำมาเป็นสูตรมาตรฐาน ในการพัฒนาเป็นสูตรไอศกรีมซอร์เบต์มะม่วงที่ลดปริมาณน้ำตาล โดยสูตรไอศกรีมซอร์เบต์มะม่วงที่ลดปริมาณน้ำตาลร้อยละ 30 ซึ่งสามารถลดปริมาณน้ำตาลได้สูงสุดที่ผู้บริโภคยอมรับ ประกอบกับค่าพลังงานของไอศกรีมซอร์เบต์ที่ยิ่งทำการลดน้ำตาลลงค่าพลังงานยิ่งต่ำลง จากนั้นจึงนำมาพัฒนาเป็นไอศกรีมซอร์เบต์มะม่วงเสริมมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก โดยสูตรไอศกรีมซอร์เบต์มะม่วงเสริมมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่เสริมมิวซิเลจร้อยละ 0.125 ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้านสี ด้านเนื้อสัมผัส ด้านกลิ่นรส และด้านรสชาติมากที่สุด อีกทั้งประกอบกับค่าของแข็งที่ละลายได้อยู่ที่ 27.2 และมีค่าร้อยละการขึ้นฟูมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 0.85 ประกอบกับผลการทดสอบสูตรไอศกรีมซอร์เบต์มะม่วงมีค่าน้ำตาลอยู่ที่ 16.121 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค จึงเลือกมาเป็นสูตรที่พัฒนาแล้วของไอศกรีมซอร์เบต์มัลมะม่วงเสริมมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก

หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552