สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ไม้ระนาดเอก

เผยแพร่เมื่อ : 29 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้ชม : 290 คนวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          ไม้ระนาดถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของนักดนตรีและมีความเกี่ยวข้องกับการกำเนิดเสียงรวมถึงลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นด้วย การสร้างไม้ระนาดถือเป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นศิลปวิทยาการที่ไม่ได้มีการเผยแพร่ทางด้านวิชาการและมีจำนวนผู้ทำและเผยแพร่น้อย เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะวิทยาการอันเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่เสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพ พัฒนาทักษะทางด้านงานช่างดนตรีไทย สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม จึงจำเป็นที่จะต้องจัดโครงการดังกล่าว

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          ในการอบรมทำไม้ระนาดเอกในครั้งนี้เป็นสูตรการทำของครูพริ้ง ดนตรีรส ครูและศิลปินคนสำคัญของวงการดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์วิรัช สงเคราะห์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เป็นหลานศิษย์ของครูพริ้ง ดนตรีรส โดยการใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติทั้งหมด ได้แก่ ไม้ไผ่สีสุก ผ้าดิบ ด้ายฝ้ายดิบและผ้าฝ้ายสำหรับพันอวด

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์ (ถ้ามี)
ใช้สำหรับการบรรเลงดนตรีไทย

หน่วยงาน

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.สวรรยา  ทับแสง
อ.สุเมธา ทรัพย์รังสี

นักเรียน/นักศึกษา
นักเรียน ปวช.1-3

เบอร์ติดต่อ
083-9155639

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552