สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดา

ใบสมัครทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : 31 มกราคม 2563 จำนวนผู้ชม : 508 คน

ใบสมัครทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
๑ เป็นนักเรียน/นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓ มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนผิดระเบียบวินัย หรือเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552