สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดา


สาขาวิชาไฟฟ้า Electrical Powerสามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุม งานผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัวมีความสามารถทางด้านวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า งานควบคุมไฟฟ้า ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า ซ่อมสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอลิก ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)ติดตั้งและดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ Electronicsสามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความสามารถทางด้านงานติดตั้งทดสอบวิเคราะห์ อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดประกอบติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคมติดตั้ง ควบคุม บำรุงรักษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม และสามารถศึกษาต่อในระดับสูง ต่อไปได้

สาขาวิชาเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ Mechatronicsสามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัวมีความสามารถทางด้านการติดตั้งทดสอบ วิเคราะห์ และซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาไฟฟ้า

Electrical Power


การใช้ชีวิตในปัจจุบัน อุปกรณ์ไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่ลืมตาจนถึงเวลาเข้านอน ต้องมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสิ้น เช่น เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ พัดลม กาต้มน้ำ หม้อหุงเข้า นอกจากนั้นการขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ ล้วนแล้วต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้นสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจึงเป็นสาขาที่มีความสำคัญ และมีความต้องการในทุกภาคส่วนของโลกอาชีพในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Electronic


การใช้ชีวิตในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาท กับการดำเนินชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวก ล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม และเป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้น เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ระบบเซนเซอร์เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติต่าง ๆ จึงถือได้ว่า งานอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานที่มีความสำคัญและมีความต้องการอย่างมากในวิชาชีพปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

Mechatronics


ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยี หุ่นยนต์อัตโนมัติ เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหนัก หรือ อุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนั้นในชีวิตประจำวัน ก็ได้มีการนำหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวก และ เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์จังเป็นสาขาวิชา ที่ตอบโจทย์ กับสถานการณ์ในยุคสมัยนี้อย่างยิ่ง

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552