สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


สาขาวิชาไฟฟ้า Electrical Power

สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุม งานผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัวมีความสามารถทางด้านวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า งานควบคุมไฟฟ้า ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า ซ่อมสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอลิก ระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)ติดตั้งและดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ Electronics

สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความสามารถทางด้านงานติดตั้งทดสอบวิเคราะห์ อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดประกอบติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคมติดตั้ง ควบคุม บำรุงรักษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม และสามารถศึกษาต่อในระดับสูง ต่อไปได้

สาขาวิชาเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ Mechatronics

สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัวมีความสามารถทางด้านการติดตั้งทดสอบ วิเคราะห์ และซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาไฟฟ้า

Electrical Power


การใช้ชีวิตในปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอนจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสิ้น เช่น เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ พัดลม กาต้มน้ำ หม้อหุงเข้า นอกจากนั้นการขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ ล้วนแล้วต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้นสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจึงเป็นสาขาที่มีความสำคัญ และมีความต้องการในทุกภาคส่วนของโลกอาชีพในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Electronic


การใช้ชีวิตในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม และเป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้น เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ระบบเซนเซอร์เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ จึงถือได้ว่างานอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานที่มีความสำคัญ และมีความต้องการอย่างมากในวิชาชีพปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

Mechatronics


ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนั้นในชีวิตประจำวันได้มีการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จึงเป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในยุคสมัยนี้อย่างยิ่ง

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552