สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition Courseเรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMPโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆ แบบครบวงจรในเชิงธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการฝึกฝนในห้องเรียนจากครูที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆและฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการได้รับประสบการณ์จริงจากบริษัทชั้นนำด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีชื่อเสียงในประเทศไทย เรียนรู้การทำงาน ๓๘๔ ชั่วโมง(เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)แนวทางการประกอบอาชีพงานบริการด้านอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร นักโภชนาการอาหารในโรงพยาบาล นักออกแบบอาหาร ผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร(QC) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) บรรณาธิการนิตยสารอาหาร ORGANIZER รับจัดงานเลี้ยงต่างๆประกอบกิจการด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(ปวช.)

Food and Nutrition Course


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition Course

เรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMP โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผน ดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆ แบบครบวงจรในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โลกปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552