สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : 20 เมษายน 2564 จำนวนผู้ชม : 1738 คนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา
ระดับ ปวช. รอบ 2  และ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564


ระดับปริญญาตรี 3 คณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า เรียนทางด้านอาคารอัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
2. หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) สำหรับคนทำงาน เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์
- ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจริง
- ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
- ได้ปฏิบัติงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ
- มีทุนให้ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- มีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ผู้ดูแลระบบการผลิตในโรงงาน เป็นนักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักพัฒนาระบบอัตโนมัติ ฯลฯ

คณะบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอาหารบริการ เฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ ป้อนธุรกิจอาหาร
- ได้เรียนรู้เจาะลึกด้านอาหาร และบริหารจัดการได้
- ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
- ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมข้อมูล สร้างทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานถึงขั้นมืออาชีพ การบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ
- ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
- ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง
- ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
—> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp


.............................................

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 9 สาขาวิชา


1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชางานการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

เรียน ปวช. เรียนกับสถาบันจิตรลดา ได้อะไร
* ได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่ทันสมัย
* ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จริง
* ได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
* ได้เรียนภาษาต่างประเทศ

รับผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษา และจะเรียนจบในปีการศึกษา 2563 ทุกสาขา

สมัครเรียนได้ที่ —> https://bit.ly/37HKbH3


..............................................
ทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดได้ที่ >>> ทุนการศึกษา


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552