สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เกี่ยวกับสถาบัน

“ใต้ร่มพระบารมี.. จากวันนั้นถึงวันนี้... ๖๐ ปี จิตรลดา“

ปรัชญา

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก

วิสัยทัศน์

สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

พันธกิจ

- สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีแบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน"

- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ

- บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

สัญลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ตราประจำสถาบัน

“พระมหามงกุฎประจำรัชกาลที่ ๙” ตราสัญลักษณ์โรงเรียนจิตรลดา

นอกจากชื่อของโรงเรียนแล้ว การจดทะเบียนเป็นโรงเรียนจิตรลดาในครั้งนั้น ก็จะต้องมีตรา สัญลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่ง “ครูทัศนีย์” ท่านเล่าว่า “ ตราของโรงเรียนที่ใช้ เป็นตรามงกุฎที่มีเลข ๙ นั้น หมายถึงพระมหามงกุฎของรัชกาลที่ ๙ เป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ติดตัว นักเรียน ส่วนสัญลักษณ์ตัวอักษร โรงเรียนจิตรลดา ที่อยู่ใต้มงกุฎนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ครูประพาส ปานพิพัฒน์ ครูสอนศิลปะของโรงเรียนในขณะนั้นเป็นผู้ออกแบบถวาย และพระองค์ท่านทรงเลือกตัวอักษรที่มีส่วนโค้งขึ้น รับสั่งว่าหมายความถึง โรงเรียนจิตรลดาจะไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในโรงเรียนนี้ เราจะต้องพยายามรักษาคุณงามความดีของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกด้าน”

สีประจำสถาบัน

สี เหลือง - ฟ้า หมายถึง สีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือวันจันทร์ และสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือวันศุกร์ ทั้งสองพระองค์ คือ ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา

สีประจำคณะสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา / โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ : สีฟ้าหม่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สีเเดงเลือดหมู

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล : สีส้ม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : สีม่วง

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ปากีสถาน อินเดีย พม่า และศรีลังกา โดยนิยมปลูกกันมากในเขตร้อน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง และเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาหลายสิบปี โดยมีการเสนอให้ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด จนกระทั่งมีการลงนามให้เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544

เนื่องจาก ต้นราชพฤกษ์ ออกดอกสีเหลืองชูช่อ ดูสง่างาม อีกทั้งยังมีสีตรงกับ สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น "ต้นไม้ของรัชกาลที่ 9" และมีการลงนามให้ต้นราชพฤกษ์ เป็นหนึ่งใน 3 สัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยมี

  1. ช้าง เป็นสัตว์ประจำชาติไทย
  2. ศาลาไทย เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติไทย
  3. ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

เหตุผลที่เลือกเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

  1. เนื่องจากเป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย
  2. มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีสำคัญ ๆ ในไทยและเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูก
  3. ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นยารักษาโรค อีกทั้งยังใช้ลำต้นเป็นเสาเรือนได้ เป็นต้น
  4. มีสีเหลืองอร่าม พุ่มงามเต็มต้น เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา
  5. มีอายุยืนนาน และทนทาน
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111559

วันนี้ :

766

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19115

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552