สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เผยแพร่เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้ชม : 26 คน​​​​​​​เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2564" สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวง อว. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีวิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการอบรม สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการเพื่อยกระดับค่า CPI ของประเทศได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมุ่งหวังให้หน่วยงานมีการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ


ปภาภรณ์/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552