สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้ชม : 5 คน

หารือความร่วมมือทางวิชาการ
หารือความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกำลังคน และคณะ จากเครือเบทาโกร สำนักงานใหญ่ ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ในประเด็นความร่วมมือรับนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจที่สถานประกอบการ การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรบริษัท เพื่อมาเพิ่มพูนความรู้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และความร่วมมือในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ ปภาภรณ์/ข่าว 31/08/60

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552