สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับ ปวช. / ปวส.

`

ประเภทวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ทุนการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวช.) กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.) กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช.) กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.) กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวช.) กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี (ปวช.) กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.) กรอ./กยศ.* ระดับปวช. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.) กรอ./กยศ.* ระดับปวช. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม(ปวส.) กรอ./กยศ.* ระดับปวช. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.) กรอ./กยศ.* ระดับปวช. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111577

วันนี้ :

784

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19133

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552