สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : 23 มีนาคม 2564 จำนวนผู้ชม : 76 คนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมสัมมนา “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา” แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริง ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานกับผู้ที่ฝึกสอนงานให้ และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และผู้ร่วมงาน ฝึกระเบียบวินัยการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ หลังจากการสำเร็จการศึกษาได้ทันที โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 47 คน ทั้งเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายจึงนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในอนาคต 


ปภาภรณ์/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552