สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมุนไพรสบายบาทา Herb Bomb

เผยแพร่เมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้ชม : 194 คน

วัตถุประสงค์
          สร้างสรรค์สินค้าให้เป็นที่สนใจต่อกลุ่มลูกค้า เป้าหมายสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าในการนำสมุนไพร ไทยมาประยุกต์ใช้อย่าง ได้ผลสามารถจัดจำหน่ายสิน ค้าให้กับลูกค้าทุกกลุ่มได้ ทั่วประเทศ

เป้าหมาย
          นำสมุนไพรไทยมาต่อยอด

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
          ปัจจุบันมีคนในทุกช่วงวัยจำนวนมากที่มีปัญหาในเรื่อง “กลิ่นเท้า” ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นวัยรุ่นหรือผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากการใส่รองเท้าที่มิดชิดเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดกลิ่นอับหรือกลิ่นต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การใส่ถุงเท้าซ้ำกันหลายวัน การเป็นแผลเรื้อรังที่เท้าการเป็นแผลที่เกิดจากเชื้อราและหากผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เพราะเหตุผลต่าง ๆ เช่น เขินอาย ไม่มีเวลา ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะไปพบแพทย์ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหา “กลิ่นเท้า” ที่ไม่พึง ประสงค์ตามมาอย่างแน่นอน
          “สมุนไพร...สบายบาทา หรือ Herb bomb” ประกอบด้วย สมุนไพร เช่น พริกไทยขมิ้น ไพล กานพลู ดีปลี มีคุณสมบัติในการช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดการเกิดกลิ่น โดยผลิตภัณฑ์จะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์ (ถ้ามี)
          นำผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์มาพัฒนาการทำการตลาดและต่อยอดการทำธุรกิจของนักเรียน / ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน
 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
.ปราณี พูลผล
.รัตนาภรณ์ เทพเจริญ

นักเรียน/นักศึกษา
นางสาวณัฐณิชา เลิศรุ่งเรืองชัย
นางสาวดลญา ธิติมงคล
นายธนิสร เหรียญทอง
นายพัทธนันท์ เพ็ชร์อินทร์

เบอร์ติดต่อ
081-8188247
085-3334176
091-0914447ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552