สถาบันเทคโนโลยี จิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ.นายแพทย์กำจร ตติยกวี

รศ.นายแพทย์กำจร ตติยกวี

อุปนายกสภาสถาบัน

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการสภาสถาบัน

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

กรรมการสภาสถาบัน

รศ. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการสภาสถาบัน

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการสภาสถาบัน

ศ. กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ศ. กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการสภาสถาบัน

รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช

รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช

กรรมการสภาสถาบัน

ผศ. ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

ผศ. ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

กรรมการสภาสถาบัน

ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการสภาสถาบัน

ศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

ศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

กรรมการสภาสถาบัน

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

กรรมการสภาสถาบัน

ผศ. กนิช บุณยัษฐิติ

ผศ. กนิช บุณยัษฐิติ

กรรมการสภาสถาบัน

นางทิพย์สุดา ถาวรามร

นางทิพย์สุดา ถาวรามร

กรรมการสภาสถาบัน

ผศ. ดร. สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

ผศ. ดร. สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

กรรมการสภาสถาบัน

ดร. สันทนีย์ ผาสุข

ดร. สันทนีย์ ผาสุข

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552