สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.)

ขั้นตอนการสมัครเรียนด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน์


สมัครผ่านเว็บไซต์


1. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและการรับสมัคร

2. สมัครออนไลน์ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp คลิ้กที่นี่

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ผ่าทาทงธนาคารไทยพานิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

4. ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร

5. พิมพ์หลักฐานการสมัคร เพื่อนำส่งวันสอบสัมภาษณ์

- ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์จากระบบรับสมัครนักศึกษา)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552