สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน การพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมสำนักงาน เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน และการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เน้นจริยธรรมในการวิชาชีพและสังคม ฝึกฝนจากในห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำ เรียนรู้การทำงาน ๓๒๐ ชั่วโมง ในแขนงต่างๆด้านคอมพิวเตอร์ (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานโปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน หรือประกอบกิจการส่วนตัวของตนเอง เช่น เจ้าของกิจการออนไลน์ธุรกิจคอมพิวเตอร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology


สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technologyเน้นการศึกษาและปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการและกระบวนการแสดงความรู้ หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนเพื่อต่อยอดแขนงต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก โปรแกรมจัดการงานคอมพิวเตอร์ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวางแผนการจัดการ ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบและโปรแกรมในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ระบบในอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111531

วันนี้ :

738

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19087

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552