สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชางานการตลาด Marketing

สาขางานการตลาด เรียนรู้แนวความคิดการบริหารธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการขาย การโฆษณา การเงิน การบัญชี การวางแผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือประกอบกิจการส่วนตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริง ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เรียนรู้การทำงาน 320 ชม. (เรียนรู้ในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานตำแหน่งพนักงานการขาย นักการตลาด พนักงานการบริการลูกค้าสัมพันธ์ นักวิจัยการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน หรือประกอบกิจการส่วนตัวของตนเองได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการตลาด

Marketing


สาขางานการตลาด Marketingมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก้าวทันโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111548

วันนี้ :

755

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19104

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552