สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาการตลาด Marketing

สาขางานการตลาด เป็นเจ้าของกิจการผู้มีความสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อยู่ในภาคส่วนการบริหารการจัดการได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยตลาด (Marketing Researcher) เจ้าหน้าที่อบรมด้านการตลาด เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดี และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการตลาด

Marketing


สาขางานการตลาด Marketingมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล ยีและก้าวทันโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111579

วันนี้ :

786

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19135

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552