สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ (ระบบทวิภาคี) (International Food Chef) เป็นเชฟมืออาชีพ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถการประกอบอาหารตำรับมาตรฐานนานาชาติ อาหารไทย อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่การสุขาภิบาล และความปลอดภัย ในงานอาหารนานาชาติ ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารนานาชาตินักธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารนานาชาติ นักจัดรายการโทรทัศน์ เชฟในโรงแรมชั้นนำต่างๆ เชฟร้านอาหาร เชฟในโรงแรม เป็นต้นสามารถทำงาน ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งยังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลายและสามารถศึกษาในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย Thai Food Chef

สาขางานเชฟอาหารไทย เป็นเชฟมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารไทย ตำรับ ในวังและราชสกุลต่างๆการประกอบขนมไทย การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหารไทยการประกอบอาหารไทยโบราณ การประกอบอาหารว่างไทยการจัดการธุรกิจอาหารไทย การประกอบขนมไทยในวรรณคดี ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารไทย อาหารไทยประจำภาคนักธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย สามารถทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลายและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry

สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) ในอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการระบบการผลิตธุรกิจอาหารการเขียนแผนธุรกิจด้านอาหาร การวางแผนระบบโลจิสติกส์ ทางด้านอาหาร สามารถทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและสามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลาย เช่น ด้านการผลิตอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจอาหารแปรรูปและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

Thai Chef


สาขางานเชฟอาหารไทย Thai Food Chefศึกษาเกี่ยวกับอาหารไทยที่เป็นที่นิยมและควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวบรวมตำรับอาหารไทยสูตรดั้งเดิมจากห้องเครื่องต้นและตำรับสูตรจากราชสกุลต่างๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของสูตรต้นตำรับ

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(ปวส.)

Food and Nutrition Course


สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ International Food Chefปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหาร ได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาตินั้นมีความแตกต่างกัน ในส่วนของวัตถุดิบ วิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

Food Industry


สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร Food Industryปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดแผนเศรษฐกิจในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมทางด้านอาหารมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง ผัก ผลไม้อบแห้ง รวมทั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออกของประเทศต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือการทำธุรกิจขนาดเล็กออกสู่ตลาดต่อไป

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111527

วันนี้ :

734

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19083

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552