สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition

สาขางานอาหารและโภชนาการ เรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMP โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆแบบครบวงจร ในเชิงธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการฝึกฝนในห้องเรียนจากครูที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการได้รับประสบการณ์จริง จากบริษัทชั้นนำด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มมีชื่อเสียงในประเทศไทย เรียนรู้การทำงาน ๓๘๔ ชั่วโมง (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพงานบริการด้านอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร นักโภชนาการอาหารในโรงพยาบาล นักออกแบบอาหาร ผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร (QC) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) บรรณาธิการนิตยสารอาหาร ORGANIZER รับจัดงานเลี้ยงต่างๆ ประกอบกิจการด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(ปวช.)

Food and Nutrition


สาขางานอาหารและโภชนาการ Food and Nutritionเรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMP โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆแบบครบวงจรในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111566

วันนี้ :

773

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19122

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552