สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประกวดโครงงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้ชม : 1401 คน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน และบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยให้นักศึกษามีทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผลงานที่เข้าร่วมการประกวดมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ชิ้นงาน ได้แก่ การประยุกต์ใช้เเขนกลสำหรับเสิร์ฟซูชิอัตโนมัติ การพัฒนาระบบตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารกรณีศึกษาห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร605 เครื่องลำเลียงผลิตภัณฑ์ประเภทหลอดครีมป้อนเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องวัดปริมาณเพลี้ยกระโดด เครื่องอบแห้งตะลิงปลิงพลังงานงานสองระบบ การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าอัตโนมัติ พัฒนาระบบแขนกลสำหรับเตรียมซูชิ รางขนส่งฝรั่งอัตโนมัติสำหรับสวนแบบท้องร่อง หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติภายในอาคาร ควบคุมด้วยROS รถเก็บลำไยควบคุมการขึ้น-ลงด้วยมอเตอร์ เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำโดยสื่อสารผ่านทางเครือข่าย LoRaWAN เครื่องแยกเศษกระจกจากสีของกระจก และเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนส่งสัญญาณผ่านระบบ NB-IoT ผลการประกวดโครงงานเรื่อง “การพัฒนาระบบแขนกลสำหรับเตรียมซูชิ” โดยนางสาวปุณยาพร ควรสุวรรณ นายกรัณย์กฤษณ์ ร่มโพธิ์โชติกา และนายติณณภพ โพธิ์สุวรรณ สามารถค้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

ปภาภรณ์/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552