สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พิธีปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นปี 1 ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ชม : 58 คนเมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะผู้บริหารโรงเรียน กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทในการปฐมนิเทศและทำพิธีรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.ชั้นปี 1 ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสมองฝังตัว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยี และสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย พร้อมชี้แจงแผนการเรียนการสอนวิชาชีพระดับต่างๆ การวัดผลการศึกษา การเรียนการสอน ภาคเรียน 1 / 2563 การเลือกเรียนภาษาที่ 3 ชมการนำเสนอการเลือกเรียนภาษาที่ 3 ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส และระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติต่างๆ และนำครูที่ปรึกษา ให้ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่าสถานการณ์โควิด - 19 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบนโยบายของโรงเรียนแนวทางการเรียนการสอน ตลอดจนระเบียบวินัย โดยกำหนดจัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552