สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ทุนการศึกษา (ปวช./ปวส.)

ชื่อโครงการทุนการศึกษา

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ทุนช่วยเหลือการศึกษา

นักศึกษาของสถาบัน

นักศึกษาของสถาบัน

ก. ทุนช่วยเหลือการเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน
วงเงินไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อทุน/คน/ปีการศึกษา
ข. ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน
วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อทุน/คน/ปีการศึกษา
ค. ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือน
วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อทุน/คน/ปีการศึกษา

ทุนเรียนดี

ทุนการศึกษาปริญญาตรี 12 ม.ค. 62

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

รับทุนส่วนลด 8,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ทุนเรียนดีเกรด 3.50

ทุนการศึกษาปริญญาตรี 12 ม.ค. 62

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

รับทุนส่วนลด 8,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ทุนเรียนดีเกรด 3.50

ทุนการศึกษาปริญญาตรี 12 ม.ค. 62

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

รับทุนส่วนลด 8,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ทุนเรียนดีเกรด 3.50

ทุนการศึกษาปริญญาตรี 12 ม.ค. 62

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

รับทุนส่วนลด 8,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ทุนเรียนดีเกรด 3.50

ทุนการศึกษาปริญญาตรี 12 ม.ค. 62

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

รับทุนส่วนลด 8,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111561

วันนี้ :

768

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19117

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552