สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งานมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี Thailand Master Youth 2020-2021

เผยแพร่เมื่อ : 5 เมษายน 2564 จำนวนผู้ชม : 91 คนเมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมงานและต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา เป็นประธานมอบรางวัล “Thailand Master Youth 2020 - 2021” ให้แก่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชน, องค์กรต้นแบบส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน, บุคคลต้นแบบผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน, เยาวชนต้นแบบสาขาต่าง ๆ ในครั้งนี้โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ 2 รางวัล ได้แก่ สาขา "ทักษะ ฝีมือและอาชีพ" นางสาวปิยาภัสร์  ปัทมเนตร นักศึกษาสาขาเชฟนานาชาติ โดยได้รางวัลรองชนะเลิศแข่งขันการทำอาหารจากประเทศเกาหลีใต้ และสาขา "กีฬาและนันทนาการ" นายภรภัทร  ธรรมเจริญ นักกีฬาเทเบิลเทนนิส รางวัลชนะเลิศระดับอาเซียน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนผู้ได้รับรางวัล จัดโดยชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ ULTRA ARENA ชั้น 5 ศูนย์การค้า SHOW DC ถนนจตุรทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ชาติภักดิ์/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552