สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ค่าเทอม

`
หลักสูตร 4 ปี จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500
AddSubject_TEST 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 31,500 31,500 31,500 31,500 - - - -
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111544

วันนี้ :

751

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19100

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552