สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คู่มือการปฏิบัติงาน

- ส่วนนำ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานพัสดุ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานวิจัยและวิรัชกิจ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานทะเบียนและวัดผล
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานวิทยทรัพยากร
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริการวิชาการ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111566

วันนี้ :

773

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19122

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552