สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering)

เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี จัดการศึกษาตามแนวทาง “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” การเรียนรู้เน้นเรื่องการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมข้อมูล สร้างทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานถึงขั้นมืออาชีพ การบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี จัดการศึกษาตามแนวทาง “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” การเรียนรู้เน้นเรื่องการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและวิศวกรรมข้อมูล สร้างทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นมืออาชีพ การบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111575

วันนี้ :

782

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19131

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552