สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทำให้เกิดความต้องการบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหารจัดการ โดยในปัจจุบันบุคลากรทางด้านนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัด และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อช่วยผลิตบุคลากร ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และมีจริยธรรมคุณธรรมที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่อไปในอนาคต

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

B.B.A. Food Business Management


จากความได้เปรียบของประเทศในด้านทำเลที่ตั้งและภูมิอากาศที่เหมาะสม ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พืชผลทางการเกษตรและเนื้อสัตว์ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์อาหารไทย ที่มีรสชาติถูกปากทั้งชาวไทยและต่างชาติ จึงทำให้ธุรกิจอาหารเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศอยู่ในอันดับต้นๆ และได้ถูกกำหนดให้เป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศไทย ได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111566

วันนี้ :

773

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19122

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552