สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

`

หลักสูตรนี้ถูกใช้เป็นกรอบในการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงสามารถดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความได้เปรียบของประเทศในด้านทำเลที่ตั้งและภูมิอากาศ

คณะ/สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ทุนการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
AddSubject_TEST กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) กรอ./กยศ.* ระดับ ปวส.
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ./กยศ.* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

111578

วันนี้ :

785

เมื่อวาน :

797

30 วันก่อน :

19134

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552