สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้ชม : 101 คน



เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมภูมิปัญญานักเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยโครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น ส่งเสริมให้นักศึกษาเติบโตสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถผลิตผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในแนวทางหนึ่งคือการสนับสนุนให้จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจากโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ผลงานและสร้างความภาคภูมิใจหากผลงานได้รับรางวัล นอกจากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ จะได้ศึกษาและเรียนรู้การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากผลงานที่ได้จัดแสดงเพื่อประกวดนี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและต่อยอดโครงงานนักศึกษาของตนได้ต่อไป โดยในปีนี้มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ผลงานจากนักศึกษา “งานคู่เรียน จำนวน ๙ ผลงาน และผลงานของนักศึกษา “เรียนคู่งาน” ๑๐ ผลงาน อาทิ ชุดสื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์แขนกลแบบคาร์ทีเชียน, โปรแกรมแสดงผลและบันทึกข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายน้ำ, พัฒนาระบบควบคุมเครื่องพับฝาหลอดแบบอัตโนมัติ, การพัฒนาระบบควบคุมความตึงของเครื่องผลิตหลอดยาสีฟัน, เครื่องสาธิตการเชื่อมเพื่อสื่อการสอน, เครื่องเชื่อมท่อหน้าแปลนอัตโนมัติด้วยกระบวนการเชื่อม MIG/MAG, ชุดสื่อการสอนการควบคุมแขนกลนิวเมติกส์ผ่านสมาร์ทโฟน, เครื่องวิเคราะห์เสียงดังของช่วงล่างรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่า การประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมภูมิปัญญานักเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับศึกษาทุกคนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของตน ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนทักษะการนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน นักศึกษาจะได้รับข้อคิดเห็นสำหรับนำไปปรับปรุงผลงานและปรับปรุงตนเอง เพื่อเตรียมตัวที่ในการไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสถาบัน ฯ ที่เน้นการศึกษาในรูปแบบการบูรณาการการเรียนให้สำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากผ่านการเรียนและการใช้ภูมิปัญญาของนักเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาในครั้งนี้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ที่ดีไปใช้พัฒนาศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป


ปภาภรณ์/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552